Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | September 29, 2020

Scroll to top

Top

waarom O2?

O2 is een communicatiebedrijf met focus op duurzame communicatie. We ondersteunden het voorbije decennium tientallen lokale, provinciale en regionale overheden en grote bedrijven bij technisch complexe en/of maatschappelijk gevoelige projecten.

O2 werkt op het kruispunt waar procesmanagement, participatie en communicatie elkaar ontmoeten. Mobiliteit, ruimtelijke ordening, natuur, milieu, energie en klimaat zijn onze favoriete actiedomeinen. Draagvlakontwikkeling is onze opdracht.

O2 heeft de ambitie om authentiek te zijn en ons handelen maximaal in match te brengen met ons denken en voelen.

Onze visie op communicatie en draagvlakmanagement in een notendop

  • Empathie: draagvlak start met het zich verplaatsen in de denkwereld, gewoontes en de gevoelens van anderen. Op deze manier worden projecten of opdrachten vanuit verschillende perspectieven bekeken.
  • Anticiperen: een logisch gevolg van de empathische reflex. Als we ons een beeld kunnen vormen hoe een project, een idee, … ervaren wordt door een ander, dan spelen we daar ook vooraf op in.
  • Voortschrijdend inzicht: goede ideeën en projecten ontstaan uit de dialoog en de reflectie met anderen. Projecten met draagvlak is het logische gevolg hiervan.
  • Eenvoud: Godfried Bomans formuleerde het decennia terug als volgt: “Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester.” Natuurlijk zien we onszelf niet als ‘meester’. We delen wel volmondig dit inzicht.