Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 28, 2020

Scroll to top

Top

gespreksleiding

De toekomst van adviesraden?

1 december 2014 |

Adviesraden, je vindt ze op elk bestuursniveau. Dus ook bij de provincie. Dialoog tussen bestuur en bevolking is cruciaal in een democratie, maar zijn adviesraden daarvoor nog steeds het beste instrument? Ook in West-Vlaanderen leeft deze vraag. Op het ‘participatiemoment provinciaal welzijnsbeleid’ werd hierover van gedachten gewisseld met de betrokkenen. O2 was erbij om alles in goede banen te leiden. Read More

Nazorgavond voor kerkbrand

28 oktober 2014 |

Heel wat Anzegemnaren zullen donderdagavond 16 oktober 2014 niet snel vergeten. Die avond woede een felle brand in de Sint-Jan De Doperkerk in het centrum van gemeente. De kerk werd totaal vernield en bij heel wat inwoners liet deze brand een diepe indruk na. Enkele dagen later werd een zogenaamde ‘nazorgavond’ georganiseerd. Een 200-tal inwoners kwamen hierop af. Read More

Toekomstvisie Kanaal naar Charleroi

16 oktober 2014 |

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wil het kanaal naar Charleroi op Vlaamse bodem moderniseren. Dit doen ze natuurlijk in de eerste plaats om de scheepvaart te ondersteunen. Maar er is meer. Voor W&Z is het duidelijk dat een ‘nieuw’ kanaal ook voor omwonenden, bedrijven langs het kanaal, recreanten, … een meerwaarde is. Een project met veel betrokken partijen die sommige belangen delen, maar evengoed een tegenstrijdige toekomstvisie kunnen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een ‘winnaar’ is als het project gerealiseerd wordt? O2 zet W&Z op de goede weg. Read More

Dialoognamiddag voor welzijnssector

21 mei 2014 |

De voorbije jaren werd welzijnsoverleg in de Westhoek georganiseerd binnen twee regionale welzijnsraden. De Vlaamse overheid draaide recent de subsidiekraan voor deze samenwerkingsvorm dicht. De welzijnssector en de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen lieten hierdoor echter de oren niet hangen. Ze gingen op zoek naar een nieuw samenwerkingsconcept en kregen daarbij de hulp van O2. Read More

Interleuven laat participeren

12 april 2014 |

Met Kalvenne wil de gemeente Tremelo een projectgebied ontwikkelen waar verschillende functies evenwichtig ingevuld worden: wonen, handel, recreatie, landschap en natuur. Hier moeten keuzes gemaakt worden. Om een project te realiseren dat de steun krijgt van zoveel mogelijk eigenaars, omwonenden en bij uitbreiding alle inwoners van Tremelo organiseerde O2 voor de intercommunale Interleuven verschillende consultatie- en participatiemomenten (opdrachtencafés en projectcafés) met zowel de adviesraden, de directe omwonenden en de eigenaars. Read More

Sociale huurders denken mee

15 januari 2014 |

Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper verhuurt een 1.300-tal woningen. Een behoorlijk indrukwekkend cijfer. Dat niet elke bewoner weet hoe hij zijn woning in topvorm houdt, is een open deur intrappen. Daarom krijgt elke huurder bij de ondertekening van het huurcontract de Ziezo-brochure met allerlei tips toegestopt. Ons Onderdak vroeg zich af of deze ‘Ziezo’-brochure handig gevonden wordt, en of de brochure beter kan. Hierop een antwoord vinden werd de opdracht van O2.

Read More