Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 29, 2020

Scroll to top

Top

Van draagkracht tot draagvlak

Van draagkracht tot draagvlak
Danny Venus

Vandaag bevinden we ons wereldwijd op een ecologisch en economisch kantelmoment. Om het slopend gebruik van grondstoffen, de verkwisting van ruimte en het verdwijnen van de biodiversiteit tegen te gaan moeten nieuwe ideeën en concepten worden gegenereerd. Gefragmenteerde sectorale benaderingen geven vaak onvoldoende antwoord op de snelle evoluties van vandaag. Een geïntegreerde ruimtelijke aanpak op basis van een landschappelijke visie daarentegen biedt heel wat mogelijkheden om initiatieven met een materiële neerslag op mekaar af te stemmen, rekening houdend met de bestaande ruimtelijke draagkracht en het lokale maatschappelijke draagvlak.

“Zo’n benadering kan een belangrijke steun betekenen en een kader bieden om grote, complexe, tijdelijke projecten, zoals de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in goede banen te leiden…”

In deze discussienota, gerealiseerd door O2 in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen, op basis van een tekst van Prof. dr. Uyttenhove en Sylvie Van Damme i.s.m. Denktank Landschap, wordt aangetoond dat een integrale aanpak van ruimtelijke planning het meest gediend is met een landschappelijke benadering. De nota stelt een breed inzetbare methode voor, met name een ‘beleidskader’ dat bij uitstek geschikt is voor gebieden die onder verstedelijkingsdruk staan en waar zwakke functies als erfgoed, natuur, open ruimte, met verdwijning of onherstelbare schade worden bedreigd.

Het beleidskader is inzetbaar bij het uitwerken van ruimtelijke visies en projecten, zowel thematisch als gebiedsgericht. Telkens gaat het over een bestuurlijke activiteit gericht op een uitvoerende of organisatorische taak voor het behoud, de inrichting en de ontwikkeling van de leefruimte. Die activiteiten van de overheden kunnen worden aangevuld of bijgestaan door die van particuliere actoren. Dergelijke activiteiten behoren vaak al tot de taken die door besturen worden opgenomen. In het beleidskader worden ze samengebracht om ze op elkaar af stemmen, zodat ze elkaar versterken.