Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 28, 2020

Scroll to top

Top

De kracht van een steekproef

De kracht van een steekproef
Danny Venus

Net zoals in alle andere gemeenten in Vlaanderen stond eind 2013, Poperinge in het teken van de opmaak van het strategisch meerjarenplan. Geen gemakkelijk klus … zeker omdat het bestuur de wijze beslissing nam om dit plan niet enkel vóór de Poperingenaar op te maken, maar het ook samen met hen vorm te geven. Inwoners betrekken dus. En daar lopen we bij O2 natuurlijk warm voor.

Van half juni tot half november 2013 werd een intens participatietraject uitgerold. Via een online enquête kregen we zicht op de algemene krijtlijnen voor het toekomstig beleid. 1.588 inwoners – of ongeveer 1 op 10 Poperingenaars – lieten ons weten wat ze dachten over wonen, werken, mobiliteit, toerisme … in hun stad. Een respons waarvan het stadsbestuur vooraf niet had durven dromen.

De online bevraging was een opstapje naar de tweede fase van ‘Poperinge? Dat ben jij!’. Via zes ‘Ronde Tafels’ ging het stadsbestuur in een rechtstreekse dialoog met haar inwoners. Het doel van elke ‘Ronde Tafel’ was eenvoudig: de resultaten van de bevraging toetsen, verfijnen en aanvullen met concrete suggesties.

Het is prachtig om te zien hoeveel wijsheid komt uit een willekeurig samengestelde en zichzelf corrigerende groep mensen.

Voor de selectie van de deelnemers aan de Ronde Tafels haalden we de mosterd bij het G1000-initatief van David Van Reybrouck. Op basis van een willekeurige steekproef uit het bevolkingsregister werden 800 inwoners aangeschreven met de vraag of ze wensten deel te nemen aan een ‘Ronde Tafel’ over het toekomstig beleid van hun stad. Ongeveer 120 inwoners gingen op dit verzoek in.

Het inhoudelijk luik van ‘Poperinge? Dat ben jij!’ werd op 14 november 2013 afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst van een delegatie van alle gemeentelijke adviesraden en de bewonersplatforms actief in de stad. Opnieuw goed voor een 55-tal geëngageerde mensen.

 

Citaat