Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | June 5, 2020

Scroll to top

Top

Participatie over grondwaterpeilen

Participatie over grondwaterpeilen
Ward Deneckere

Samen met Arcadis Belgium startte O2 met de realisatie van een streefbeeld voor het beheer van grondwaterreserves. U vraagt zich af wat dit met communicatie te maken heeft? Veel. De Vlaamse Milieumaatschappij, onze opdrachtgever, vroeg ons het streefbeeld uit te werken samen met de stakeholders. Een participatieve benadering dus. Technisch, maatschappelijk gevoelig én participatief? Echt iets voor ons.

“Technisch, maatschappelijk gevoelig én participatief? Echt iets voor ons.”

De VMM stippelt het beleid uit rond het beheer van onze grondwaterreserves. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit wordt in het oog gehouden via een uitgebreid monitoringsnet. Ook de lange termijnimpact van de grondwaterexploitaties houdt VMM in het oog.

Maar een globale visie hoe we best met ons grondwater omgaan is er nog niet. Dit is de opdracht die we de komende maanden voor onze rekening nemen. Dit doen we samen met de betrokken ‘afnemers’ van dit grondwater: de drinkwatermaatschappijen, de industrie, de landbouwsector, … Twee begrippen staan hierbij centraal: ‘sense of urgency’ en ‘sense of ownership’.

Verder zetten we een breed palet aan middelen in om dit participatief proces vorm te geven: informeren via infographics en Prezi-presentaties, dialogeren via ‘World Café’, … maar ook door duidelijkheid te scheppen via een FAQ-lijst en het aflijnen van een onderhandelingsmarge. Wordt vervolgd!