Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | September 29, 2020

Scroll to top

Top

Milieuresultaten kaderen

Milieuresultaten kaderen
Danny Venus

Hij ligt er opnieuw, de nieuwe EMAS-milieuverklaring van Electrabel Kerncentrale Doel. Naast een overzicht van de milieuresultaten van 2012, vindt u er ook heel wat informatie en nuttige weetjes. Net zoals de vorige jaren leverde O2 ook dit jaar een concept, de redactie, de fotografie en de lay-out van de milieuverklaring.

U komt er bijvoorbeeld te weten hoe warm het koelwater is dat opnieuw in de Schelde vloeit, waarom de geproduceerde hoeveelheid hoogactief afval jaar na jaar ongeveer gelijk blijft en hoe we erin geslaagd zijn de geloosde hoeveelheid molybdeen te herleiden tot 0.

In deze milieuverklaring werd bijzondere aandacht besteed aan de fotografie.

De milieuverklaring is één van de middelen nodig voor het behalen van de EMAS-registratie. EMAS (staat voor Eco-Management and Audit Scheme) is een Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem dat organisaties in staat stelt om er zich op vrijwillige basis toe te engageren te evolueren en hun prestaties te verbeteren inzake milieu.