Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 29, 2020

Scroll to top

Top

Interleuven laat participeren

Interleuven laat participeren
Ward Deneckere

Met Kalvenne wil de gemeente Tremelo een projectgebied ontwikkelen waar verschillende functies evenwichtig ingevuld worden: wonen, handel, recreatie, landschap en natuur. Hier moeten keuzes gemaakt worden. Om een project te realiseren dat de steun krijgt van zoveel mogelijk eigenaars, omwonenden en bij uitbreiding alle inwoners van Tremelo organiseerde O2 voor de intercommunale Interleuven verschillende consultatie- en participatiemomenten (opdrachtencafés en projectcafés) met zowel de adviesraden, de directe omwonenden en de eigenaars.

O2 organiseerde voor Interleuven verschillende consultatie- en participatiemomenten

Op basis van de suggesties uit de participatieronde werd het project Kalvenne bijgestuurd. Vooraleer er werd gestart met allerlei officiële procedures (opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwaanvragen, …) werden enkele ‘toonmomenten’ georganiseerd voor geïnteresseerden. Extra suggesties konden gepost worden op een online platform.