Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | November 23, 2020

Scroll to top

Top

Communiceren, ook als het moeilijk gaat

Communiceren, ook als het moeilijk gaat
Danny Venus

Wie in de buurt van de kerncentrale van Doel woont, ontving vorige week de nieuwe ‘Doelbewust’. 20 jaar al verschijnt dit magazine. Sinds 2006 zorgt O2 er voor dit feilloos verloopt. Naast enkele vaste rubrieken en een interview met dijkgraaf Theo De Roeck, staat in dit nummer ook een lang interview met de directeur van de centrale, Jan Trangez, over het bewogen jaar 2012.

Een verhelderend maar ook opvallend warm en menselijk interview deze keer. Enkele citaten willen we u niet onthouden.Over de zogenaamde ‘scheurtjes’ in de reactorkuip van Doel 3: “Er zijn effectief indicaties van anomalieën in de metaalstructuur van de reactorkuip gevonden. Deze anomalieën kan je het beste vergelijken met microscopische ‘belletjes’ in de binnenkant van het metaal. Dus niet aan de oppervlakte. De indicaties zijn ‘laminair’, wat wil zeggen dat ze parallel met de kuipwand liggen en bijgevolg weinig onderhevig zijn aan mechanische spanningen. Deze zogenaamde ‘waterstofvallen’ zijn ontstaan tijdens de constructie van het reactorvat, meer bepaald tijdens het giet- en smeedproces van de ringen.”

“Natuurlijk is een kerncentrale opbouwen of klaarmaken voor een levensduurverlenging veel motiverender dan er eentje afbreken.”

Over de regeringsbeslissing om Doel 1 en 2 te sluiten na 40 jaar exploitatie: “Natuurlijk is een kerncentrale opbouwen of klaarmaken voor een levensduurverlenging veel motiverender dan er eentje afbreken. Dit wordt dus waarschijnlijk vrij emotioneel, voor iedereen. Maar vooral dan voor de mensen die hier een groot stuk of zelfs hun ganse carrière ‘binnen den draad’ hebben gewerkt. Ik hoop dan ook oprecht dat zij ook bij deze laatste levensfase van onze centrale een even sterke verbondenheid zullen blijven voelen en dat alle medewerkers een zelfde betrokkenheid blijven houden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Want dat is het gevoel dat zou moeten overblijven: de fierheid om onze veilige uitbating van kerncentrale Doel, gedurende de ganse levensloop en hopelijk ook lang daarna!”