Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 29, 2020

Scroll to top

Top

Dialoognamiddag voor welzijnssector

Dialoognamiddag voor welzijnssector
Ward Deneckere

De voorbije jaren werd welzijnsoverleg in de Westhoek georganiseerd binnen twee regionale welzijnsraden. De Vlaamse overheid draaide recent de subsidiekraan voor deze samenwerkingsvorm dicht. De welzijnssector en de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen lieten hierdoor echter de oren niet hangen. Ze gingen op zoek naar een nieuw samenwerkingsconcept en kregen daarbij de hulp van O2.
Concreet nu: tegen eind 2014 wordt in de Westhoek een ‘welzijnsplatform’ uit de grond gestampt. Geen praatbarak, wel een platform met een concrete opdracht. Drie uitdagingen staan voorop: armoede, vermaatschappelijking van de zorg en vervoersafhankelijkheid.

O2 werkte de aanpak voor de dialoognamiddagen uit, stond in voor een stevige eindredactie van de debatteksten en verzorgde de moderatie van de workshops.

Tijdens een dialoognamiddag op 20 mei 2014 met de sector werden deze uitdagingen uitgediept. Vooraf kregen de deelnemers drie debatteksten in de mailbox. Want alles staat of valt met een goede voorbereiding.