Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 29, 2020

Scroll to top

Top

De toekomst van adviesraden?

De toekomst van adviesraden?
Ward Deneckere

Adviesraden, je vindt ze op elk bestuursniveau. Dus ook bij de provincie. Dialoog tussen bestuur en bevolking is cruciaal in een democratie, maar zijn adviesraden daarvoor nog steeds het beste instrument? Ook in West-Vlaanderen leeft deze vraag. Op het ‘participatiemoment provinciaal welzijnsbeleid’ werd hierover van gedachten gewisseld met de betrokkenen. O2 was erbij om alles in goede banen te leiden.

Dialoog tussen bestuur en bevolking is cruciaal in een democratie, maar zijn adviesraden daarvoor nog steeds het beste instrument?

Op 15 november kwamen we samen met de leden van vier provinciale adviesraden: de jeugdraad, de ouderenadviesraad, het toegankelijkheidsplatform en het armoedeoverleg. De vraag was duidelijk: op welke manier geven we de komende jaren het provinciaal participatiebeleid vorm? En hoe zorgen we ervoor dat er meer dynamiek en betrokkenheid ontstaat tussen het provinciebestuur en de verschillende doelgroepen? Een fijne opdracht die we via de techniek van ‘WorldCafé’ hebben uitgevoerd. In mensentaal kwam het hierop neer: in verschillende groepen brachten we een dialoog tot stand in een informele sfeer. Drie keer werden de groepen door elkaar gehaald om het debat extra zuurstof te geven. Vervolgens werkte elk team verder op de verworven inzichten van de vorige groep. Een verfrissende manier van aanpak die zijn nut bewezen heeft.