Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | September 18, 2020

Scroll to top

Top

De nieuwe Milieuverklaring is er

De nieuwe Milieuverklaring is er
Danny Venus

Nooit gehoord van EMAS? Geen paniek, dit hoeft ook niet. De voordelen ervan ondervindt u echter elke dag. EMAS is een milieubeheer- en auditsysteem van de Europese Unie voor bedrijven en andere organisaties. Met EMAS wordt het milieubeleid van organisaties geëvalueerd, gerapporteerd en uiteindelijk ook … verbeterd. En bij een beter milieu is iedereen gebaat, toch?

De kerncentrale van Doel beschikt reeds verschillende jaren over een EMAS-registratie. Zo’n registratie krijg je echter niet zomaar. Het moet bovendien elk jaar geverifieerd worden. Een aanvraag tot hernieuwing gebeurde ook dit jaar. Van 4 tot 7 juni kwamen drie auditoren van Vinçotte de verschillende afdelingen en activiteiten binnen de kerncentrale ‘auditeren’.

“Het behalen van een EMAS-registratie in het algemeen en het toezicht van Vinçotte hierin draagt bij tot het up-to-date houden van ons milieuzorgsysteem.”

Organisaties die een EMAS-registratie willen, moeten voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Zo moeten ze de milieu-impact van hun activiteiten, producten en diensten identificeren en controleren, ze moeten hun milieubeheer continu verbeteren en ze moeten systematisch milieudoelstellingen aangaan én realiseren. De resultaten van dit alles worden tenslotte ook kenbaar gemaakt in de vorm van een milieuverklaring, die voor iedereen beschikbaar is.

Voor dit laatste zorgt O2. Net zoals de vorige jaren leverden we ook dit jaar de redactie, een concept, de fotografie en de lay-out van de milieuverklaring. Een hele klus. Maar het resultaat mag er zijn, denken we. Oordeel zelf maar…