Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | September 18, 2020

Scroll to top

Top

Bremcon, sterk in bodem en water

Bremcon, sterk in bodem en water
Danny Venus

Jaren van industriële activiteit zorgden in ons land voor de welvaart die we nu kennen. Maar op heel wat plaatsen liet dit ook minder fraaie sporen na. Verlaten industrieterreinen, oude stadsgasfabrieken, benzinestations, chemische wasserijen, … de bodem is er vaak op verschillende manieren ernstig vervuild.

“Door enerzijds het toenemen van wateroverlast bij hevige regenbuien en anderzijds het schaarser worden van grondwater groeit het belang van zowel hergebruik als infiltratie van regenwater.”

Een gelijklopend verhaal bij integraal waterbeheer waar men de gevolgen van onze ruimtelijke ordening goed voelt. Veel verspreide woningen maken de collectieve waterinzameling zeer duur. Individuele installaties om water te zuiveren zijn daarom onmisbaar. Om al deze redenen legt Bremcon zich sinds kort ook toe op enkele belangrijke aspecten van het integraal waterbeheer.

Wij konden ons helemaal vinden in het verhaal van Bremcom en verzorgden voor hen zowel de redactie als de layout van hun corporate brochure.