Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | October 28, 2020

Scroll to top

Top

Brandweerkorpsen helpen samenwerken

Brandweerkorpsen helpen samenwerken
Ward Deneckere

Een goed uitgebouwd brandweerkorps is een must, vroeger, nu en later. Maar… tijden veranderen, ook in de brandweerwereld. In Anzegem en Deerlijk denkt men aan een fusie van beide korpsen. Niet evident, zeker niet voor de brandweerlui. Beide burgemeesters planden een ontmoeting met hun korpsen. O2 hielp hen met de voorbereiding van de bijeenkomst en verzorgde de gespreksleiding.

De federale overheid keurde in 2007 een brandweerhervorming goed. Rationalisatie van mensen en middelen staat hierbij voorop. De komende jaren wordt dit concreet gemaakt en zal het landschap van de brandweer er helemaal anders gaan uitzien.

Veranderingsprocessen zorgen voor onzekerheid, onvermijdbaar. Daarom is empathie cruciaal. Dat geeft vertrouwen en vermijdt fouten.

“Hoe kunnen we er als gemeente voor zorgen dat we beschikken over een goed uitgerust korps, met voldoende manschappen, in een moderne kazerne, …?” Op deze vragen willen beide gemeentebesturen zelf een antwoord formuleren, voor een andere overheid het in hun plaats doet. Vandaar de fusieplannen.

Maar hoe krijg je de brandweerlui mee in dit nieuwe verhaal? Elke verandering zorgt immers voor onzekerheid. We brachten de opportuniteiten van een operationele samenwerking in kaart, we gingen na met welke vragen de brandweerlui zouden kunnen zitten, … en vertaalden dit in een bondige presentatie.

Zal de fusie hierdoor verder probleemloos verlopen? Dit valt af te wachten. Maar mee dankzij een grondige voorbereiding verliep de eerste meeting met de brandweermannen alvast in een constructieve sfeer.