Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | April 9, 2020

Scroll to top

Top

nieuws

Een facelift voor het kerkplein in Haaltert

22 juni 2018 |

Het Sint-Goriksplein en het aansluitende plein voor de plaatselijke bibliotheek zijn het hart van Haaltert. Het gemeentebestuur is van mening dat er heel wat schort aan de inrichting van beide pleinen. Het moet anders en beter, vinden ze. 

Hoe beide … Read More

Toekomstvisie uittekenen voor Hertsberge

15 juni 2018 |

Het lokale ontmoetingscentrum van Hertsberge heeft zijn beste tijd gehad. Het gemeentebestuur van Oostkamp wil een nieuw OC bouwen dat voldoet aan de hedendaagse noden. Tegelijk grijpt het gemeentebestuur het moment aan om ook over de locatie van de jeugdlokalen, … Read More

De kritische succesfactoren voor een windmolenproject

1 juni 2018 |

Twee West-Vlaamse buurgemeenten onderschreven het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om hun CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, wordt op twee sporen gewerkt. Een drastische verlaging van de energievraag én initiatieven opgezet om … Read More

‘Eerstebuislegging’ voor warmtenet Janssen Pharmaceutica

31 mei 2018 |

Op 31 mei 2018 vond in Beerse de ‘eerste buislegging’ plaats van het warmtenet van de vierde generatie. Dit innovatief warmtenet wordt aangelegd door Janssen Pharmaceutica. De voorstelling gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en … Read More

Onze conclusies van het participatietraject voor minister Weyts

23 maart 2018 |

Op 22 maart 2018 werden in Woesten de conclusies van het participatietraject over de toekomstige herinrichting van de N8 Ieper-Veurne voorgesteld. Hoe het traject Ieper-Veurne eruit moet zien, is al decennialang onderwerp van een hevig debat in de Westhoek. 

Participatie over RUP Heist-op-den-Berg

5 maart 2018 |

 

Heist-op-den-Berg kiest bij de ontwikkeling van een binnengebied in het centrum van de gemeenten voor een kwalitatieve inbreiding. Dit is natuurlijk toe te juigen. Maar dit gebied heeft vele buren. En ook deze mensen moeten hiervan overtuigd worden. Het … Read More