Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | April 9, 2020

Scroll to top

Top

Posts By Danny Venus

De kritische succesfactoren voor een windmolenproject

1 juni 2018 |

Twee West-Vlaamse buurgemeenten onderschreven het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om hun CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, wordt op twee sporen gewerkt. Een drastische verlaging van de energievraag én initiatieven opgezet om … Read More

‘Eerstebuislegging’ voor warmtenet Janssen Pharmaceutica

31 mei 2018 |

Op 31 mei 2018 vond in Beerse de ‘eerste buislegging’ plaats van het warmtenet van de vierde generatie. Dit innovatief warmtenet wordt aangelegd door Janssen Pharmaceutica. De voorstelling gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en … Read More

Onze conclusies van het participatietraject voor minister Weyts

23 maart 2018 |

Op 22 maart 2018 werden in Woesten de conclusies van het participatietraject over de toekomstige herinrichting van de N8 Ieper-Veurne voorgesteld. Hoe het traject Ieper-Veurne eruit moet zien, is al decennialang onderwerp van een hevig debat in de Westhoek. 

Nudging bij aanpak van zwerfvuil

12 mei 2017 |

 

Sinds 2004 zetten de provincie West-Vlaanderen en de verschillende West-Vlaamse afvalintercommunales acties op om zwerfvuil een halt toe te roepen. De laatste jaren gebeurde dit onder de noemer ‘Let’s do it in de vuilbak’, met vorig jaar een campagne … Read More

Participatie bij windmolenproject

29 april 2017 |

In Vlaanderen moeten er tegen 2020 bijna driehonderd windmolens bijkomen, zo besliste de Vlaamse regering. Waarom? Omdat we alleen zo in de toekomst voldoende elektriciteit kunnen maken zonder het milieu te belasten en de aarde verder op te warmen.

EDF … Read More

Samen de bus op over de N8

10 maart 2017 |

In 2015 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Wegverbinding Ieper-Veurne’ deels vernietigd door de Raad van State. Nu, iets meer dan een jaar later, willen het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de draad van dit dossier opnieuw oppikken. Na ruggespraak … Read More