Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O2 | November 23, 2020

Scroll to top

Top

Zwerfvuil vermijden? DIY!

24 april 2019 |

Nudging, een techniek voor gedragsverandering waarbij positieve keuzes op een subtiele manier naar voren geschoven worden, helpt scholen in de strijd tegen zwerfvuil. De West-Vlaamse afvalintercommunales wilden dit uittesten in de praktijk.

Om de leerkrachten warm te maken voor het … Read More

Klimaatadaptatie uitleggen samen met Jill Peeters

14 december 2018 |

De Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen (DKA-V) werd opgericht door de Vlaamse Overheid, departement Omgeving in het kader van het Vlaams Adaptatieplan en bestaat uit experten van overheden, bedrijven, middenveldorganisatie en kennisinstellingen. Doel is het formuleren van een breed gedragen antwoord op … Read More

Een facelift voor het kerkplein in Haaltert

22 juni 2018 |

Het Sint-Goriksplein en het aansluitende plein voor de plaatselijke bibliotheek zijn het hart van Haaltert. Het gemeentebestuur is van mening dat er heel wat schort aan de inrichting van beide pleinen. Het moet anders en beter, vinden ze. 

Hoe beide … Read More

Toekomstvisie uittekenen voor Hertsberge

15 juni 2018 |

Het lokale ontmoetingscentrum van Hertsberge heeft zijn beste tijd gehad. Het gemeentebestuur van Oostkamp wil een nieuw OC bouwen dat voldoet aan de hedendaagse noden. Tegelijk grijpt het gemeentebestuur het moment aan om ook over de locatie van de jeugdlokalen, … Read More

De kritische succesfactoren voor een windmolenproject

1 juni 2018 |

Twee West-Vlaamse buurgemeenten onderschreven het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om hun CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, wordt op twee sporen gewerkt. Een drastische verlaging van de energievraag én initiatieven opgezet om … Read More

‘Eerstebuislegging’ voor warmtenet Janssen Pharmaceutica

31 mei 2018 |

Op 31 mei 2018 vond in Beerse de ‘eerste buislegging’ plaats van het warmtenet van de vierde generatie. Dit innovatief warmtenet wordt aangelegd door Janssen Pharmaceutica. De voorstelling gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en … Read More